Kasutustingimused

ÜLDTINGIMUSED

BIOPLANET OÜ (edaspidi ka kui Bioplanet), Registrikoodiga 11920653, asukohaga Merirahu tn 43 Haabersti linnaosa, Tallinn Harju maakond 13516 on vitamiine ja toidulisandeid müüv e-pood.

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad bioplanet.ee vahendusel Bioplaneti ja Kliendi vahel teostatavat ostu- müügitehingute korda. Lisaks kasutustingimustes käsitletule juhinduvad nii Bioplaneti kui ka Klient (edaspidi on Bioplanet ja Klient nimetatud koos Pooled) ostu- ja müügitehingutes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja sealt tulenevatest õigustest ning kohustustest.

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Bioplanetil on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Bioplanetil on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Bioplanet müüb ja e-poe Klient ostab e-poes müüdavaid Tooteid;

2.2. Pooled loevad Kliendi poolt esitatud tellimuse Kliendi sooviks sõlmida Bioplanetiga tellimuses esitatud kaupadele ostu-müügileping. Müügileping jõustub tellimuses sisalduva Kliendi poolt tasumisele kuuluva summa laekumisest Bioplaneti SEB, LHV või Swedbank arveldusarvele.
2.3. Enamus kuvatavad tooted on laos kohe olemas. 
2.4. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust esimesel võimalusel, tavaliselt samal tööpäeval, kuid hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.5. Toote hinnale lisandub saatmisteenuse maksumus, mis sõltub Kliendi poolsest Toodete kohaletoimetamise eelistusest ja tellimuse tegemisel teostatud valikust. Kõik kehtivad saatmisteenuste hinnad on Kliendile nähtavad ostukorvis saatmisviisi alajaotuses ka enne tellimuse kinnitamist;
2.6. Bioplanet annab endast parima, et tagada kõikide Toodete puhul illustaratiivse ja võimalikult tõetruu tootefoto olemasolu. Kui toode erineb illustratiivsest fotost märgatavalt, kajastub sellekohane lisainfo vastava Toote kirjelduse alajaotuses
2.7. Bioplanet annab endast parima, et tagada kõikide Toodete võimalikult täpne tootekirjeldus ja ammendava lisainfo kajastamine Toote lehel. Bioplanet uuendab ja täiendab lisainfot regulaarselt ning vastab Klientide päringutele ja lisaküsimustele püüdes anda asjakohaseid ning iga konkreetse Kliendi vajadustest lähtuvaid soovitusi.
2.8. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.9. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.10. Bioplanet jätab endale õiguse loobuda ostu-müügitehingust, kui Toote e-poes kajastuv hind on ilmselgelt inimliku eksituse või süsteemse tehnilise vea tõttu tegelikkusest suurel määral erinev. Väikeste eksimuste ja erinevuste korral müüakse Toode e-poes kajastuva hinnaga.

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes.
3.2. Bioplanetil on õigus Toote omadusi ja/või hinnainfot igal ajal täiendada ja muuta. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise hetkel bioplanet.ee veebilehel. Bioplanetil puudub täiendav kohustus kõikidest muudatustest ja täiendustest Kliente eraldi kirjalikult teavitada.

3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal tööpäeval ja tellimused, mille eest makse laekub tööpäeviti hiljemalt kella 14-ks, postitatakse enamikel juhtudel samal tööpäeval. 
4.2. Toodete garanteeritud tarneaeg on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 3 tööpäeva. Juhul, kui Bioplanet ei suuda mõnda toodet 5 tööpäevaga tarnida, informeerime Klienti sellest koheselt. Vajadusel on Kliendil siis võimalus tellimus tühistada ja Bioplanet kannab raha tagasi. Seoses eriolukorraga võivad kullerfirmad olla ülekoormatud ja tarneaeg olla pikem.

4.3. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.

4.4. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel.

1. Omniva Standardpakk
2. Omniva pakiautomaat
3. Omniva kullerteenus
4. SmartPOST-i pakiautomaat
5. DPD kuller

5. Lepingust taganemine enne Bioplaneti poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Bioplanetile kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil abi@bioplanet.ee või helistada numbril +372 510 2737 . E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Bioplaneti poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3. Bioplanet kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Bioplanet OÜ’le.

6. Tagastusõigus

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.
6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri jne.)

6.3 Toode tuleb tagastada originaalpakendis ning koos lisamaterjalide ja saatepakendiga, millega see Kliendile saadeti. Originaalpakend tuleb alati ettevaatlikult ja pakendit kahjustamata avada;

6.4. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.
6.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.6. Ümbervahetamise korral pannakse uus Toode Kliendi poole teele kohe, kui see on Bioplaneti laos olemas ja ümbervahetamisele kuuluv Toode on kätte saadud

6.7. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Bioplanet OÜ’le
6.8. Toote tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab klient. 

6.9. Bioplanet kannab tagastamisega kaasnevad transpordikulud vaid juhul, kui Toode oli kahjustustega, mis ei tekkinud pakendi avamisest või kui Kliendile saadeti ekslikult vale Toode.
6.10. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Bioplanet töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Bioplanetile enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
7.6. Bioplanet ei edasta, müü ega avalikusta Kliendi andmeid eespool nimetamata osapooltele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta või teeb seda vaid seaduses sätestatud juhtudel. 
7.7. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.8. Kasutaja annab Bioplanetile nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.9. Juhul, kui Klient on avaldanud soovi saada tulevikus Bioplaneti uudiskirju, kasutab Bioplanet Kliendi andmeid ka uudiskirja edastamiseks Kliendile. Kliendil on õigus uudiskirja tellimisest igal ajal loobuda vajutades uudiskirjas sisalduvale lingile. 

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord

9.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Bioplanet OÜ hallatavast e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
9.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
9.4. Ekspertiisi teostab Bioplanet OÜ või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
9.5. Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole Bioplanet OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Bioplanet OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Bioplanet OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.