Tagastustingimused

Tagastusõigus

E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri jne.)

Toode tuleb tagastada originaalpakendis ning koos lisamaterjalide ja saatepakendiga, millega see Kliendile saadeti. Originaalpakend tuleb alati ettevaatlikult ja pakendit kahjustamata avada;

Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.

Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

Ümbervahetamise korral pannakse uus Toode Kliendi poole teele kohe, kui see on Bioplaneti laos olemas ja ümbervahetamisele kuuluv Toode on kätte saadud

Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Bioplanet OÜ’le
Toote tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab klient. 

Bioplanet kannab tagastamisega kaasnevad transpordikulud vaid juhul, kui Toode oli kahjustustega, mis ei tekkinud pakendi avamisest või kui Kliendile saadeti ekslikult vale Toode.

Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.